Leegstandsbeheer


Leegstandbeheer is zoveel meer! Het gaat kraak, vandalisme en diefstal tegen, voorkomt verpaupering van de wijk, neemt u zorg uit handen. Daarnaast zorgen wij voor het sleutelbeheer.Bruikleen


 • Waarom bruikleen (antikraak) voor u als vastgoed eigenaar
 • Hoe werkt bruikleen (antikraak) voor u als vastgoed eigenaar
 • Waarom bruikleen (antikraak) voor u als bewoner/gebruiker
 • Bruikleen (antikraak) en huurbescherming
Bruikleen, in de volksmond ook wel antikraak genoemd, is in zekere zin een vorm van beveiliging voor leegstaand vastgoed. Vanaf het moment van leegstand loopt uw vastgoed risico. Risico prooi te vallen aan krakers, vandalsime en diefstal. Door tijdelijke bewoners en/of gebruikers te plaatsen wordt uw vastgoed beschermd en verpaupering van de buurt voorkomen wat vooral door omliggende bewoners zeer gewaardeerd wordt.
Komt uw vastgoed leeg te staan dan zullen wij proberen het zo snel mogelijk op te vullen. Afhankelijk van het soort vastgoed kan het tijdelijk gebruikt worden voor bewoning of als werkplek. Bij bruikleen is de verblijfsduur altijd onzeker. De bewoners/gebruikers verblijven in uw pand op basis van een bruikleenovereenkomst. Dat houdt onder andere in dat er een wederzijdse opzegtermijn is van 28 dagen. De duur van de overeenkomst staat van tevoren niet vast. De periode van bruikleen loopt door tot u de overeenkomst beëindigd. Is de opzegtermijn verstreken dan geven wij het beheer van uw vastgoed terug.
Voor bewoners en/of gebruikers is dit een leuke kans om goedkoop op een soms unieke plek te wonen of te werken. Echter heeft ieder voordeel ook een nadeel, bij bruikleen word verwacht dat je flexibel bent aangezien bij bruikleen de verblijfsduur altijd onzeker is.
Er is geen sprake van huurrecht, wel van een wederzijds opzegtermijn van 28 dagen.

Tijdelijk verhuur leegstandswet


 • Waarom/wanneer tijdelijk verhuur voor u als vastgoed eigenaar
 • Hoe werkt tijdelijk verhuur voor u als vastgoed eigenaar
 • Waarom tijdeijke verhuur voor u als bewoner/gebruiker
 • Tijdelijke verhuur en huurbescherming
Als uw vastgoed naar verwachting langer dan zes maanden leeg komt te staan, wordt tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet een mogelijkheid. Sinds de invoering van de Leegstandswet in 2013 wint deze vorm van verhuur aan populariteit. Waarom kiezen voor tijdelijk verhuur van uw vastgoed?
 • Voorkomt kraak, diefstal en vandalisme.
 • Levert rendement, door bewoners op een tijdelijk huurcontract te plaatsen ontvangt u huurinkomsten.
 • Ontzorgen, door het beheer van uw vastgoed uit handen te geven.
 • Tijdelijke verhuur biedt u als pandeigenaar veel flexibiliteit. De einddatum van verhuur kan vooraf vastgelegd worden.
  Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (TVL) mag niet zomaar, hiervoor moet de gemeente een vergunning afgeven. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet. Met onze ervaring in tijdelijke verhuur kunnen wij u uitstekend adviseren bij vraagstukken als;
 • Wat is de maximale verhuur op tijdelijke basis. TVL kent een maximale duur van 2 - 10 jaar
 • Het toegestande verhuurtermijn wordt bepald door onder andere de volgende fatoren;
 • Type vastgoed, woonhuis of bedrijfspand?
 • Gaat het om een huur- of koopwoning?
 • Is het eerder bewoond geweest?
 • Als bewoner kun je ook bij tijdelijke verhuur goedkoop op een soms unieke locatie wonen. Echter biedt tijdelijke verhuur de bewoners meer zekerheid en vaak een langere verblijfsduur dan bruikleen.
  Verhuur op basis van de Leegstandwet geniet geen uitgebreide huurbescherming zoals gebruikelijk is bij reguliere verhuur. De huurder moet aan het einde van het huurcontract de woning verlaten. Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder één tot drie maanden van tevoren de huurder schriftelijk op de hoogte stellen dat de huur binnenkort eindigt.

  Tijdelijke verhuur


  De Eerste Kamer nam in april de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daarin is onder andere geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogen gebruiken. Corporaties mogen deze contracten aanbieden aan de verschillende doelgroepen;

 • Jongerencontract
 • Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar
 • Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar (bijvoorbeeld voor vergunninghouders)
 • Huurovereenkomst voor grote gezinnen
 • Huurovereenkomst voor promovendi
 • Huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen
 • Juridische Contractvormen


  Bruikleenovereenkomst (antikraak)

 • Geschikt voor periodes vanaf drie maanden.
 • Op basis van traditioneel leegtandsbeheer.
 • Biedt de meeste flexibiliteit.
 • Altijd binnen 28 dagen na opzegging uw vastgoed terug in eigen beheer.
 • Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet (TVL)

 • Bij leegstand van 6 maanden en langer.
 • Redelijke flexibiliteit, einddatum op voorhand vast te leggen.
 • Contractduur van 5, 7 of 10 jaar.
 • Huurbescherming


  Verhuur op basis van bruikleen en op basis van de Leegstandwet geniet geen uitgebreide huurbescherming zoals bij reguliere verhuur. De bewoner/gebruiker van het vastgoed moet aan het einde van het contract de woning/ruimte verlaten. Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder een tot drie maanden van tevoren de bewoner/gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen dat de overeenkomst binnenkort eindigt.