Vastgoedbeheer


Overtallig vastgoed dat zijn huidige functie heeft verloren of gaat verliezen. Vele soms markante locaties die in de glorietijd gebouwd zijn en nu wachten op een volgende bestemming. Met minimale middelen kan dit vastgoed vaak geschikt gemaakt worden voor (tijdelijke) woon-, werk- en recreatieruimte. Laat u verrassen in de mogelijkheden.Sociaalbeheer


De Huischmeesters is geen traditioneel commercieel vastgoed bedrijf, het sociale aspect met bijbehorende projecten staan bij ons centraal. Dat blijkt onder andere uit het feit dat we ons inzetten voor mensen die het hardste hulp nodig hebben.Doelgroep


 • Wie is onze doelgroep
De kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor een woonruimte dienen te ‘solliciteren’ op deze woning. De focus komt te liggen op wie de persoon is, waarom men woonruimte zoekt en wat men kan bieden voor de overige bewoners.

We werken volgens de zogenaamde Magic mix die elke doelgroep een gelijke kans geeft om passende huisvesting te bieden. Er zijn 5 doelgroepen die door omstandigheden moeilijk via de reguliere woningmarkt aan een passende woonruimte kunnen komen. Binnen ons werkgebied waarin we samen met alle ketenpartners een juiste invulling aan de locatie plaatsen en begeleiden wij:
 • Statushouders (passende nationaliteiten)
 • Mensen met een beperkte begeleidingsvraag
 • Starters op de woningmarkt
 • Studenten
 • Personen die op dit moment illegaal wonen
 • Inmiddels hebben wij meerdere locaties ingericht (zie projecten).

  Huisvesting Statushouders


  • Huisvesting statushouders
  • Wat is het verschil tussen een statushouder en asielzoeker
  Gemeenten hebben de taak gekregen huisvesting te verzorgen voor statushouders. Het huisvesten van statushouders in leegstaand vastgoed kent veel positieve aspecten. Door statushouders woonruimte aan te bieden in leegstaand vastgoed, voorzien wij hen van een vast woon en verblijf adres. Dit voorkomt diefstal, vandalisme en verpaupering van de buurt. Daarnaast zijn ze verplicht een maatschappelijk bijdrage te leveren in de gemeente waardoor zij sneller zullen integreren in de samenleving. Tevens word door de inzet van leegstaand vastoed de wachtlijsten van woningcorporaties niet extra belast.
  Hier kunnen wij een heel duidelijk antwoord op geven.
  Een asielzoeker heeft in een land ( in dit geval Nederland) asiel aangevraagd, dit kan op diverse gronden. Deze mensen zijn nog in afwachting van dit proces en verblijven in een AZC.
  Een statushouder heeft asiel aangevraagd in Nederland en deze gekregen. Zij krijgen een verblijfsvergunning voor de duur van 5 jaar om in Nederland te mogen verblijven en heten vanaf dat moment statushouders. Zij verlaten het AZC en dienen in Nederland een nieuwe toekomst op te bouwen door deelname aan de maatschappij.

  Maatwerk


  Door het scheiden van wonen en zorg valt een grote groep mensen die te licht zijn voor de reguliere verzorgingsgebieden tussen wal en schip. De genoemde groep kan niet meer rekenen op de ondersteuning of begeleiding die men hard nodig heeft. De grootste ondersteuning is het bieden van een (tijdelijke) woonruimte, wat een start kan zijn om tot rust te komen en weer een leven op te bouwen. De Huischmeesters biedt samen met de GCZ* een passende oplossing door gebruik te maken van overtallig vastgoed.  Maatschappelijke bijdrage


  Wij laten de locatie die wij beheren onderdeel uitmaken van de omgeving en vragen de bewoners hierin een actieve bijdrage te leveren. De bewoners leveren per maand 2 uur maatschappelijke bijdrage in het pand maar ook in de omgeving. Het doel is om de bewoners te laten integreren mede door allerlei activiteiten te faciliteren, initiëren en stimuleren. De locatie moet als een verrijking worden ervaren.