Spoedzoekers


●     10% van de mensen heeft op dit moment geen passende huisvesting. Dit zijn over het algemeen “spoedzoekers” , mensen zonder directe urgentie of crisis, maar met een grote behoefte aan een eigen, tijdelijke plek in de luwte als opmaat naar een volgende stap.

●     Deze mensen “behoren” weliswaar tot allerlei subgroepen, maar delen deze behoefte met elkaar en kunnen daarom ook prima als “Magic Mix” samenwonen op locatie voor tijdelijke huisvesting.

●     Ten behoeve van de ontwikkeling en behoud van een goed sociaal en veilig klimaat is intensief sociaal beheer, en feitelijke fysieke aanwezigheid, op de locatie noodzakelijk.●     Tijdelijke transformatie van gebouwen, zoals kantoren en scholen, is technisch, juridisch, planologisch en financieel veel eenvoudiger te realiseren dat veelal gedacht wordt en daarmee rendabel te exploiteren.Doelgroep


 • Wie is onze doelgroep
De kandidaten die in aanmerking kunnen komen voor een woonruimte dienen te ‘solliciteren’ op deze woning. De focus komt te liggen op wie de persoon is, waarom men woonruimte zoekt en wat men kan bieden voor de overige bewoners.

We werken volgens de zogenaamde Magic mix die elke doelgroep een gelijke kans geeft om passende huisvesting te bieden. Er zijn 5 doelgroepen die door omstandigheden moeilijk via de reguliere woningmarkt aan een passende woonruimte kunnen komen. Binnen ons werkgebied waarin we samen met alle ketenpartners een juiste invulling aan de locatie plaatsen en begeleiden wij:
 • Statushouders (passende nationaliteiten)
 • Mensen met een beperkte begeleidingsvraag
 • Starters op de woningmarkt
 • Studenten
 • Personen die op dit moment illegaal wonen
 • Inmiddels hebben wij meerdere locaties ingericht (zie projecten).

  Bewoners aan het woord


  Maatschappelijke bijdrage


  Wij laten de locatie die wij beheren onderdeel uitmaken van de omgeving en vragen de bewoners hierin een actieve bijdrage te leveren. De bewoners leveren per maand 2 uur maatschappelijke bijdrage in het pand maar ook in de omgeving. Het doel is om de bewoners te laten integreren mede door allerlei activiteiten te faciliteren, initiëren en stimuleren. De locatie moet als een verrijking worden ervaren.  Huisvesting Statushouders


  • Huisvesting statushouders
  • Wat is het verschil tussen een statushouder en asielzoeker
  Gemeenten hebben de taak gekregen huisvesting te verzorgen voor statushouders. Het huisvesten van statushouders in leegstaand vastgoed kent veel positieve aspecten. Door statushouders woonruimte aan te bieden in leegstaand vastgoed, voorzien wij hen van een vast woon en verblijf adres. Dit voorkomt diefstal, vandalisme en verpaupering van de buurt. Daarnaast zijn ze verplicht een maatschappelijk bijdrage te leveren in de gemeente waardoor zij sneller zullen integreren in de samenleving. Tevens word door de inzet van leegstaand vastoed de wachtlijsten van woningcorporaties niet extra belast.
  Hier kunnen wij een heel duidelijk antwoord op geven.
  Een asielzoeker heeft in een land ( in dit geval Nederland) asiel aangevraagd, dit kan op diverse gronden. Deze mensen zijn nog in afwachting van dit proces en verblijven in een AZC.
  Een statushouder heeft asiel aangevraagd in Nederland en deze gekregen. Zij krijgen een verblijfsvergunning voor de duur van 5 jaar om in Nederland te mogen verblijven en heten vanaf dat moment statushouders. Zij verlaten het AZC en dienen in Nederland een nieuwe toekomst op te bouwen door deelname aan de maatschappij.

  Juridische contractvormen


  Bruikleenovereenkomst (antikraak)

 • Geschikt voor periodes vanaf drie maanden.
 • Op basis van traditioneel leegtandsbeheer.
 • Biedt de meeste flexibiliteit.
 • Altijd binnen 28 dagen na opzegging uw vastgoed terug in eigen beheer.
 • Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet (TVL)

 • Bij leegstand van 6 maanden en langer.
 • Redelijke flexibiliteit, einddatum op voorhand vast te leggen.
 • Contractduur van 5, 7 of 10 jaar.
 • Tijdelijke verhuur
  De Eerste Kamer nam in april de Wet Doorstroming Huurmarkt aan. Daarin is onder andere geregeld dat woningcorporaties vanaf 1 juli 2016 tijdelijke huurcontracten mogen gebruiken. Corporaties mogen deze contracten aanbieden aan de verschillende doelgroepen;

 • Jongerencontract
 • Tijdelijke huurovereenkomst voor zelfstandige woningen voor maximaal twee jaar
 • Tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen voor maximaal vijf jaar
  (bijvoorbeeld voor vergunninghouders)
 • Huurovereenkomst voor grote gezinnen
 • Huurovereenkomst voor promovendi
 • Huurovereenkomst voor de tijdelijke verhuur van te koop staande huurwoningen
 • Huurbscherming

  Verhuur op basis van bruikleen en op basis van de Leegstandwet geniet geen uitgebreide huurbescherming zoals bij reguliere verhuur. De bewoner/gebruiker van het vastgoed moet aan het einde van het contract de woning/ruimte verlaten. Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder een tot drie maanden van tevoren de bewoner/gebruiker schriftelijk op de hoogte stellen dat de overeenkomst binnenkort eindigt.

  Bruikleen


  • Waarom bruikleen (antikraak) voor u als vastgoed eigenaar
  • Hoe werkt bruikleen (antikraak) voor u als vastgoed eigenaar
  • Waarom bruikleen (antikraak) voor u als bewoner/gebruiker
  • Bruikleen (antikraak) en huurbescherming
  Bruikleen, in de volksmond ook wel antikraak genoemd, is in zekere zin een vorm van beveiliging voor leegstaand vastgoed. Vanaf het moment van leegstand loopt uw vastgoed risico. Risico prooi te vallen aan krakers, vandalsime en diefstal. Door tijdelijke bewoners en/of gebruikers te plaatsen wordt uw vastgoed beschermd en verpaupering van de buurt voorkomen wat vooral door omliggende bewoners zeer gewaardeerd wordt.
  Komt uw vastgoed leeg te staan dan zullen wij proberen het zo snel mogelijk op te vullen. Afhankelijk van het soort vastgoed kan het tijdelijk gebruikt worden voor bewoning of als werkplek. Bij bruikleen is de verblijfsduur altijd onzeker. De bewoners/gebruikers verblijven in uw pand op basis van een bruikleenovereenkomst. Dat houdt onder andere in dat er een wederzijdse opzegtermijn is van 28 dagen. De duur van de overeenkomst staat van tevoren niet vast. De periode van bruikleen loopt door tot u de overeenkomst beëindigd. Is de opzegtermijn verstreken dan geven wij het beheer van uw vastgoed terug.
  Voor bewoners en/of gebruikers is dit een leuke kans om goedkoop op een soms unieke plek te wonen of te werken. Echter heeft ieder voordeel ook een nadeel, bij bruikleen word verwacht dat je flexibel bent aangezien bij bruikleen de verblijfsduur altijd onzeker is.
  Er is geen sprake van huurrecht, wel van een wederzijds opzegtermijn van 28 dagen.

  Tijdelijk verhuur leegstandswet


  • Waarom/wanneer tijdelijk verhuur voor u als vastgoed eigenaar
  • Hoe werkt tijdelijk verhuur voor u als vastgoed eigenaar
  • Waarom tijdeijke verhuur voor u als bewoner/gebruiker
  • Tijdelijke verhuur en huurbescherming
  Als uw vastgoed naar verwachting langer dan zes maanden leeg komt te staan, wordt tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet een mogelijkheid. Sinds de invoering van de Leegstandswet in 2013 wint deze vorm van verhuur aan populariteit. Waarom kiezen voor tijdelijk verhuur van uw vastgoed?
 • Voorkomt kraak, diefstal en vandalisme.
 • Levert rendement, door bewoners op een tijdelijk huurcontract te plaatsen ontvangt u huurinkomsten.
 • Ontzorgen, door het beheer van uw vastgoed uit handen te geven.
 • Tijdelijke verhuur biedt u als pandeigenaar veel flexibiliteit. De einddatum van verhuur kan vooraf vastgelegd worden.
  Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet (TVL) mag niet zomaar, hiervoor moet de gemeente een vergunning afgeven. Zonder deze vergunning worden de huurbeschermingsbepalingen uit het gewone huurrecht niet opzij gezet. Met onze ervaring in tijdelijke verhuur kunnen wij u uitstekend adviseren bij vraagstukken als;
 • Wat is de maximale verhuur op tijdelijke basis. TVL kent een maximale duur van 2 - 10 jaar
 • Het toegestande verhuurtermijn wordt bepald door onder andere de volgende fatoren;
 • Type vastgoed, woonhuis of bedrijfspand?
 • Gaat het om een huur- of koopwoning?
 • Is het eerder bewoond geweest?
 • Als bewoner kun je ook bij tijdelijke verhuur goedkoop op een soms unieke locatie wonen. Echter biedt tijdelijke verhuur de bewoners meer zekerheid en vaak een langere verblijfsduur dan bruikleen.
  Verhuur op basis van de Leegstandwet geniet geen uitgebreide huurbescherming zoals gebruikelijk is bij reguliere verhuur. De huurder moet aan het einde van het huurcontract de woning verlaten. Bij een kortdurend contract van maximaal twee jaar moet de verhuurder één tot drie maanden van tevoren de huurder schriftelijk op de hoogte stellen dat de huur binnenkort eindigt.