Alles Nieuws

DE HUISCHMEESTERS BIJ DOE DE FLEX!

  • 21 september 2017

Bevorder flexibele woonvormen maar voorkom negatieve bijeffecten’ was het credo tijdens het congres ‘Doe de Flex!’ op 30 maart 2017. Ruim tweehonderd deelnemers deelden hun ervaringen met flexibele woonvormen. De praktijk leert dat flexwonen een succesvolle oplossing kan zijn voor huurders en verhuurders. De zorg bestaat echter: wordt tijdelijk het nieuwe permanent? De Huischmeesters mochten onder de noemer De Nieuwe woonondernemers in de wijk een 2-tal werksessies verzorgen. (zie bijlage) De laatste paar jaar zien we een gat op de huurwoningmarkt. Corporaties focussen op kerntaken, en ook gemeenten traden terug en hadden het bovendien druk met zaken zoals de decentralisaties. Naast ondernemende bewoners (kluswoningen, coöperaties, zelfbouw) De Huischmeesters starten vaak vanuit leeg vastgoed, maar legt de focus op bieden van huisvesting voor onder meer licht zorgbehoevenden, mensen die net een duwtje nodig hebben.