Vastgoed, zoals terreinen en gebouwen, dat niet langer in gebruik is bij de Rijksoverheid kunnen wij in principe afstoten. Dat willen we wel zorgvuldig doen.

Door gebiedsontwikkeling en herbestemming zorgen we dat de voorwaarden voor geïnteresseerde partijen zo zijn, dat aankoop interessant wordt. We nemen de grootste risico’s weg, onder meer door samen met gemeenten te zorgen voor stedenbouwkundige randvoorwaarden waarbinnen verandering van het bestemmingsplan mogelijk is. En we helpen daarmee tegelijk om beleid van de Rijksoverheid in een gebied daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

In onze gebiedsontwikkelingen zoeken we naar evenwicht tussen functies als wonen, natuur en landschap, waterberging, infrastructuur en bedrijventerreinen. Zo draagt de gebiedsontwikkeling bij aan de ruimtelijke opgaven – onder meer in gebieden waar sprake is van groei of van krimp – waar ons land voor staat. Via de afspraken die we maken met andere partijen, zorgen we ervoor dat we deze terreinen en gebouwen in goede handen achterlaten als wij deze eenmaal afstoten of verkopen. Rijkspartners die op zoek zijn naar gronden, kunnen wij daarbij ondersteunen.

stad

Onze missie

De huischmeesters zetten overtallig vastgoed in om spoedzoekers passende huisvesting bieden.

Onze visie

Door huisvesting te bieden, kunnen mensen weer een nieuwe start maken en deelnemen aan de maatschappij.

Onze doelstellingen

De Huischmeesters vertalen de sociaal maatschappelijke opgaven omtrent wonen, werken en welzijn naar fysieke oplossingen.

CONCEPT ONTWIKKELING & PROJECTMANAGEMENT

De Huischmeesters adviseren en ondersteunen u op bestuurlijk, maatschappelijk, organisatorisch, financieel en operationeel niveau bij uw vastgoedvraagstukken. Hierin onderscheiden wij een voor-, start- en een vervolgtraject. Tijdens elk traject worden een aantal belangrijke opgaven in kaart gebracht.

 

● Welke maatschappelijke opgaven spelen er waarin wonen/huisvesting een belangrijk element is?

● Welke woonvragen zijn er bij de verschillende groepen kwetsbare burgers?

● Welk (tijdelijk) leegstaand vastgoed is/komt beschikbaar bij de gemeente(n), woningcorporaties en zorginstellingen?

● Hoe urgent is het oplossen ervan & wat levert dat de belangrijkste stakeholders op?

Robijnhof
annavanburenstraat

WAT ZIJN SPOEDZOEKERS?

We werken volgens de zogenaamde Magic Mix die elke doelgroep een gelijke kans geeft om passende huisvesting te bieden.

Er is sprake van een 7-tal doelgroepen die door omstandigheden moeilijk via de reguliere woningmarkt aan een passende woonruimte kunnen komen. Binnen ons werkgebied waarin we samen met alle ketenpartners een juiste invulling aan de locatie plaatsen en begeleiden wij:

● Statushouders (passende nationaliteiten)
● Instroom en uitstroom reguliere zorg
● Starters op de woningmarkt
● Studenten
● Personen die illegaal wonen
● MOE-landers (arbeidsmigranten)
● Daklozen

NEEM CONTACT OP

* Verplichte velden

CONTACTGEGEVENS

Bezoekadres:
De Huischmeesters
Keizer Karel V Singel 14
5615 PE Eindhoven
Postadres de Huischmeesters:
Postbus 7033
5605 JB Eindhoven

Telefoonnummers:
Algemeen: 0900-2266226
Manager Leiden: 06-40777067
Vastgoed: 06-83789552
Operationeel: 06-21234499

E-mail:
backoffice@dehuischmeesters.nl