Bijzonder beheer in herstructueringswijk, Eindhoven

In afwachting tot de definitieve herbestemming worden een aantal van deze woningen ingezet voor het plaatsen van spoedzoekers met een lichte begeleidingsvraag. De bewoners wonen zelfstanding echter krijgen ambulante zorg- en woonbegeleiding. Samen met de ketenpartners zorgen wij ervoor dat deze bewoners als een verrijking voor de buurt worden ervaren.

Bekijk al onze projecten
black

Wilt u meer weten over de mogelijkheden?

Bel dan naar 088-488 72 34 of klik op de knop!