Transformatie voormalige 24 uurs opvang Gilze

Samen met de gemeente Gilze-Rijen en Leystromen hebben wij de huisvestingsopgaven van statushouders die in het kader van gezinshereniging op zoek waren naar passende huisvesting en reguliere woningzoekende geplaatst. In overleg met de Gemeente, de corporaties en de omwonenden hebben wij ervoor gekozen om met name gezinnen in deze kinderrijke buurt te plaatsen.

Bekijk al onze projecten