Transformatie voormalige woongroep Gilze

Samen met de gemeente Gilze-Rijen en Leystromen hebben wij de huisvestingsopgaven van statushouders, mensen met een lichte begeleidingsvraag en regulier woningzoekende samen gebracht in een concept volgens de uitgangspunten van de Magic-Mix. De bewoners wonen samen en delen alle voorzieningen met elkaar. Samen met de ketenpartners zorgen we ervoor dat de bewoners optimaal kunnen wonen.

Bekijk al onze projecten