Optimale inzet Magic-Mix verzorgingshuis, Leiden

Daar de huidige locatie niet voldeed meer aan de huidige zorgnormen, is door Libertas Leiden de bewoning afgebouwd en wordt de locatie herontwikkeld. Aan de Huischmeesters is gevraagd om een concept te ontwikkelen waarin alle spoedzoekers een plek konden krijgen.

Samen met Libertas Leiden, de Gemeente Leiden en regionale zorgorganisaties hebben wij een project ontwikkeld met als uitkomst dat wij 82 spoedzoekers hebben geplaatst en een 15-tal maatschappelijke organisaties konden huisvesten. Er wonen statushouders, mensen met een lichte begeleidingsvraag, studenten en regulier woningzoekenden. Door voor deze vorm te kiezen hebben wij binnen het sociale domein een aanmerkelijke doorstroom kunnen genereren.

Er is sterk ingezet op verbinding van de bewoners onderling en de wijkbewoners. Er zijn inmiddels al een flink aantal initiatieven van start gegaan, waardoor de locatie inmiddels als een verrijking wordt ervaren.

Bekijk al onze projecten