Alles Nieuws

Robijnhof in Ontwikkeling

  • 20 september 2017

Een verzorgingshuis dat op termijn herbestemd gaat worden, inzetten om statushouders, mensen met een lichte begeleidingsvraag, studenten en starters op de woningmarkt te huisvesten. In Leiden gaan de Huischmeesters samen de aankomende jaren een verzorgingshuis volledig exploiteren met een sociaal-maatschappelijke insteek. Er komen in circa 90 eenpersoonshuishoudens. Op begane grond komt plek voor maatschappelijke organisaties. Binnen dit project staat wederkerigheid centraal. Elke bewoner zal per maand 2 uur besteden aan maatschappelijke projecten op de locatie, de aanleunwoningen en in de wijk. De Huischmeesters streven ernaar om het verzorgingshuis een centrale en voor de wijk een verrijkende functie te geven.