Alles

Ruimte creëren voor tijdelijk wonen in Gilze

  • 2 oktober 2017
Gemeente Gilze en Rijen, Leystromen en De Huischmeesters creëren ruimte voor tijdelijk wonen in Gilze

De leegstaande panden aan de Meierstraat en de Kapittelstraat in Gilze krijgen weer bewoners. De gemeente, Leystromen en De Huischmeesters hebben een plan gemaakt voor kamergewijze verhuur. Het gaat om verhuur aan bijvoorbeeld jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, mensen die door omstandigheden snel woonruimte zoeken en vergunninghouders; kortom mensen die dringend op zoek zijn naar woonruimte in onze gemeente.

Leystromen maakt de panden in de komende periode geschikt voor de verhuur. Het gaat om maximaal 26 kamers. Alle contacten met de huurders gaan straks via De Huischmeesters, gespecialiseerd in tijdelijke verhuur en sociaal beheer. De Huischmeesters voert gesprekken met de kandidaat-huurders, verzorgt de contracten en is eerste aanspreekpunt voor huurders en omwonenden als het gaat om sociaal beheer. Zij zien 24 uur per dag en zeven dagen in de week toe op schoon, heel en veilig. Alle huurders krijgen een proefperiode van twee maanden, waarna zij een huurovereenkomst krijgen aangeboden voor bepaalde tijd (maximaal vijf jaar).

Meer informatie