In de media Nieuws

Sociale spoedzoekers gezocht voor ‘unieke’ woonvorm in Ermelo

  • 7 maart 2019

Voor Ermeloërs die op snel een tijdelijke woning nodig hebben, is er soelaas. In het Henriëtte van Heemstrahuis, het voormalige verzorgingstehuis van instituut Bartiméus voor slechtzienden, worden 48 appartementen omgebouwd voor zogenaamde spoedzoekers, jongeren en statushouders. Voorlopig voor een periode van 12 jaar.

Het huisvesten van deze groep is urgent in Ermelo en heeft deels te maken met de strenge aanpak van illegale bewoning van vakantiehuizen. De vakantieparken vormden altijd een mooie tussenoplossing, voor iedereen die dringend op zoek was naar onderdak. Lag je bijvoorbeeld in scheiding, wilde je als jongere graag het huis uit, of moest je je huis vanwege financiële malheur verkopen? Dan was een bungalow als tijdelijk huis vaak snel gevonden.

Montana

Zonder dit ‘vangnet’ blijkt het lastig deze groep te huisvesten.  Dat geldt ook voor mensen uit de zorg die toe zijn aan een volgende stap: onder ambulante begeleiding op zichzelf wonen. Uit het meest recente onderzoek van de gemeente (2018) blijkt dat zo’n 600 inwoners behoefte hebben aan een tijdelijke woning. Dat is inclusief statushouders: voormalige vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. De ombouw van het Henriette Heemstrahuis is het eerste grote project om deze hele groep tegemoet te komen.  De nieuwe woonvorm gaat Montana heten, en is voor Ermelose begrippen uniek.

Vragen en dragen

Voor het complex is een vaste mix vastgesteld met aantallen mensen die uitstromen uit zorg, statushouders en overige woningzoekenden.  Van de  54 bewoners wordt verwacht dat ze elkaar helpen.  In hun huurcontract staat dat ze minimaal 2 uur per maand maatschappelijke activiteiten verrichten. Bij het selecteren van bewoners wordt steeds uitgegaan van een goede mix van ‘vragende en dragende’ bewoners.

Maatschappelijk beheer

Het project wordt geleid door De Huischmeesters, een Eindhovense organisatie die gespecialiseerd is in tijdelijke verhuur en sociaal maatschappelijk beheer. Op de locatie is fulltime een sociaal maatschappelijk werker aanwezig, die het aanspreekpunt voor de bewoners en de buurt zal zijn. Idee is om de buurt er nauw bij te betrekken, bijvoorbeeld door samen activiteiten op touw te zetten. Ombouw begonnen

Woonunits

De huidige bewoners van het Henriëtte van Heemstrahuis, oudere slechtzienden van Bartiméus, verhuizen over enkele weken naar nieuwe tijdelijke woonunits. Daarna wordt het pand omgebouwd tot 44 eenpersoons- en 4 tweepersoonskamers. Naar verwachting kunnen de eerste bewoners er eind maart al in. Kandidaat huurders kunnen zich nu al melden via www.dehuischmeesters.nl. Alle huurders krijgen een tijdelijk contract en behouden daardoor hun inschrijving als woningzoekende bij woningcorporatie UWOON.

Bron: https://www.destentor.nl/veluwe/sociale-spoedzoekers-gezocht-voor-unieke-woonvorm-in-ermelo~a8cf3665/

In de media

Videoplayer1

Woonlocatie Montana officieel geopend

Woensdag 8 mei is door wethouder Laurens Klappe en Marc Ketelaar, directeur van De Huischmeesters, Montana officieel geopend. Montana is gevestigd in het Henriëtte van Heemstrahuis, het voormalig verzorgingshuis van instituut Bartiméus. Montana biedt mogelijkheden voor woningzoekenden die op korte termijn een betaalbare woning nodig hebben in Ermelo. Bijvoorbeeld jongeren die zelfstandig willen wonen, mensen die door omstandigheden woonruimte zoeken en statushouders.

Videoplayer2

Montana in Ermelo: mix van montere mensen

Waar je voorheen mensen met een blindengeleidestok tegen het lijf liep, stuit je nu op jongeren, spoedzoekers, statushouders en mensen die uit een zorginstelling stromen. Het Henriëtte van Heemstrahuis, het voormalige verzorgingstehuis van instituut Bartiméus voor slechtzienden, is omgebouwd tot een plek voor mensen die snel een tijdelijke woning nodig hebben: Montana. Tijdens de opening spraken we vandaag drie bewoners, alledrie met een totaal andere achtergrond.