Steeds vaker neemt transformatie de rol van nieuwbouw over. Bestaande gebouwen krijgen een tweede leven en bieden ruimte voor verrassende huisvesting.

In Nederland staan duizenden gebouwen leeg: kantoren, scholen, bedrijfsgebouwen en gebouwen van maatschappelijke instellingen. Veel gebouwen behoren tot de kansloze leegstand: ze zullen niet meer voor hun oorspronkelijke functie worden verhuurd. Leegstand zal natuurlijk leiden tot verloedering en eventueel onveiligheid. Aan de andere kant vragen duizenden mensen om woonruimte in de bestaande stad. Goede transformatieprojecten hebben een enorme maatschappelijke meerwaarde.

stad

Onze missie

De huischmeesters zetten overtallig vastgoed in om spoedzoekers passende huisvesting bieden.

Onze visie

Door huisvesting te bieden, kunnen mensen weer een nieuwe start maken en deelnemen aan de maatschappij.

Onze doelstellingen

De Huischmeesters vertalen de sociaal maatschappelijke opgaven omtrent wonen, werken en welzijn naar fysieke oplossingen.

CONCEPT ONTWIKKELING & PROJECTMANAGEMENT

De Huischmeesters adviseren en ondersteunen u op bestuurlijk, maatschappelijk, organisatorisch, financieel en operationeel niveau bij uw vastgoedvraagstukken. Hierin onderscheiden wij een voor-, start- en een vervolgtraject. Tijdens elk traject worden een aantal belangrijke opgaven in kaart gebracht.

 

● Welke maatschappelijke opgaven spelen er waarin wonen/huisvesting een belangrijk element is?

● Welke woonvragen zijn er bij de verschillende groepen kwetsbare burgers?

● Welk (tijdelijk) leegstaand vastgoed is/komt beschikbaar bij de gemeente(n), woningcorporaties en zorginstellingen?

● Hoe urgent is het oplossen ervan & wat levert dat de belangrijkste stakeholders op?

Robijnhof
annavanburenstraat

WAT ZIJN SPOEDZOEKERS?

We werken volgens de zogenaamde Magic Mix die elke doelgroep een gelijke kans geeft om passende huisvesting te bieden.

Er is sprake van een 7-tal doelgroepen die door omstandigheden moeilijk via de reguliere woningmarkt aan een passende woonruimte kunnen komen. Binnen ons werkgebied waarin we samen met alle ketenpartners een juiste invulling aan de locatie plaatsen en begeleiden wij:

● Statushouders (passende nationaliteiten)
● Instroom en uitstroom reguliere zorg
● Starters op de woningmarkt
● Studenten
● Personen die illegaal wonen
● MOE-landers (arbeidsmigranten)
● Daklozen

NEEM CONTACT OP

  * Verplichte velden

  CONTACTGEGEVENS

  Bezoekadres:
  De Huischmeesters
  Keizer Karel V Singel 14
  5615 PE Eindhoven
  Postadres de Huischmeesters:
  Postbus 7033
  5605 JB Eindhoven

  Telefoonnummers:
  Algemeen: 0900-2266226
  Manager Leiden: 06-40777067
  Vastgoed: 06-83789552
  Operationeel: 06-21234499

  E-mail:
  backoffice@dehuischmeesters.nl