De Huischmeesters

Wij zijn woonondernemers die zich richten op het herbestemmen van overtallig vastgoed van Gemeenten, Corporaties en Zorginstellingen. Al sinds 2012 realiseert De Huischmeesters projecten gericht op het herbestemmen van vastgoed dat door alle veranderingen zijn huidige functie heeft verloren of gaat verliezen. In samenwerking met de eigenaren gebruiken wij vastgoed om mensen te huisvesten die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. De Huischmeesters brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Missie

De huischmeesters zetten overtallig vastgoed in om spoedzoekers passende huisvesting bieden.

Visie

Door huisvesting te bieden, kunnen mensen weer een nieuwe start maken en deelnemen aan de maatschappij.

Doelstellingen

De Huischmeesters vertalen de sociaal maatschappelijke opgaven omtrent wonen, werken en welzijn naar fysieke oplossingen.

Ons team

Marc Ketelaar

06-83789552

Marc Ketelaar

Algemeen Directeur

Ronald Hanssen

Ronald Hanssen

Operationeel Directeur

Ralph Komen

06-40777067

Ralph Komen

Locatiemanager

Wij zoeken nieuwe collega’s

Wij zoeken nieuwe collega’s

Noord-Brabant & Rotterdam

Jaap Propitius

06-40329485

Jaap Propitius

Sociaal Maatschappelijk beheerder

Team Backoffice

06 409 79 076

Team Backoffice

Onze partners